Liên hệ

Hotline

(+84) 02.462.604.286 (+84) 02.462.604.286

Địa chỉ

Cụm CN Đồng Vàng, Thôn Đồng Vàng, Xã Phú Mãn, H. Quốc Oai, TP Hà Nội.

Email

congtynanofood@gmail.com congtynanofood@gmail.com

Thắc mắc với chúng tôi